שלב 1 - פרטי חשבון

תשלום לחברת הגיחון

מספר חשבון חוזה
מספר לקוח
סכום לתשלום

חוב עבר חוב שוטף

חברת הגיחון שמחה להציע לצרכניה אפשרות נוספת לתשלום קל ונוח של חשבונות המים. באמצעות כרטיס האשראי ובמערכת תשלומים חדישה ומאובטחת ניתן לשלם חשבונות עד תקרה של 15,000 ₪ בתשלום רגיל או בתשלומים לפי הסכם קרדיט של כל לקוח עם חברת האשראי. שימו לב: במקרה של ניתוק מד מים, או עיקול חשבונות יש לפנות אל המוקד הטלפוני או אל המוקדים לקבלת קהל פרונטלי, כדי להסדיר את חיבור מד המים ולשלם בגינו כדי להסיר את העיקול על חשבון הבנק, לפי העניין.

דוגמה לחשבון לתשלום

החשבוניות בטעינה...