הגיחון כניסה
חברת הגיחון שמחה להציע לצרכניה אפשרות נוספת לתשלום קל ונוח של חשבונות המים
באמצעות כרטיס אשראי ובמערכת מערכת תשלומים חדישה ומאובטחת.
ניתן לשלם חשבונות, עד תקרה של 15,000 ₪ בתשלום רגיל או בתשלומים, לפי הסכם קרדיט
של כל לקוח עם חברת האשראי.
שימו לב: במקרה של ניתוק מד מים, או עיקול חשבונות יש לפנות אל המוקד האנושי או אל המוקדים
לקבלת קהל פרונטלי, כדי להסדיר את חיבור מד המים ולשלם בגינו או כדי להסיר את העיקול על חשבון הבנק.
שימו לב: במקרה של ניתוק מד מים, יש לפנות אל המוקד האנושי בטלפונים הרשומים
להלן כדי להסדיר את החיבור ולשלם בגינו.
מערכת תשלומים מאובטחת
מספר לקוח:
    ?
מספר חשבון חוזה:
    ?
חשבונית לדוגמה